Perkembangan dunia kini mempengaruhi banyak sektor pendidikan termasuklah sektor pengajian tinggi. Sektor ini memainkan peranan penting dalam membekalkan tenaga kerja yang releven dengan setiap zaman. ini menjadikan sektor ini perlu menjadi lebih dinamik dan proaktif dalam mempekenalkan pelbagai kursus yang lebih kotemporari dan pada masa yang sama mengakui terdapat kursus yang sudah tidak lagi berkaitan dengan zaman kini.

Laporan daripada Educause mencadangkan pelbagai perubahan dinamik yang boleh dibuat oleh pusat pengajian kini. Bagi saya, ini bersangkut paut dengan pendidikan di Malaysia kerana kita memerlukan perubahan yang besar dalam mencorakkan generasi masa hadapan kita.

EDUSPACE Horizon Report page

https://library.educause.edu/resources/2019/4/2019-horizon-report

EDUCAUSE Horizon Report

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0FDD1

EDUCAUSE 2019 Horizon Report Preview

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/2/2019horizonreportpreview.pdf

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *