Buku : Get Smart 4

Kelas : Tahun 4

Muka surat : 30

VOCABULARY LESSON

Pelajar akan didedahkan dengan senarai kosa kata ( vocabularies ) yang ada pada muka surat 30.

LIST OF WORD

ENGLISH MALAY
In Ancient Egypt,Semasa Mesir Purba,
an 18-year-old kingraja yang berumur 18 tahun
died.telah mangkat.
They putMereka meletakkan
his bodybadannya
in the tomb.di dalam makam.
Inside the tomb,Di dalam makam itu,
there wereterdapat
treasures harta karun
and a curse. dan sumpahan.
In 1922,Pada 1922,
two Englishmandua orang Inggeris
went topergi ke
the Valley Of The King.Lembah Raja.
One ofsalah seorang
Carter’s menpekerja Carter
found something. jumpa sesuatu
Theymereka
openedmembuka
the tombmakam itu.
Senarai perkataan dan maksudnya

AKTIVITI YANG BOLEH DIBUAT

  • Baca dan hafal
  • Salin dalam buku tulis
  • Buat dalam bentuk flashcard
  • Jawab soalan kuiz atas talian jika boleh untuk pengukuhan

KUIZ ONLINE UNTUK TAJUK INI

Masukkan nombor 399378 untuk memulakan kuiz di atas.

Masukkan nombor 300426 untuk kuiz yang menguji ingatan pelajar.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *