Persoalan yang sering timbul dalam pemikiran seorang ibu bapa semasa melihat anak yang sedang membesar adalah

ADAKAH PATUT UNTUK SAYA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK ANAK SAYA ?

Polemik tentang siapakah yang sepatut membuat keputusan samaada ibu bapa atau anak telah lama menjadi perbincangan banyak pihak. Isu ini juga tiada yang betul dan salahnya.

Mendidik anak dalam membuat keputusan

Umur dan peringkat kematangan perlu manjadi faktor penentu yang utama. Peluang untuk membuat keputusan sendiri perlu dilakukan secara berperingkat dan melihat kepada keputusan yang mereka buat sebelum itu.

Amat bahaya jika mereka dibenarkan membuat keputusan tanpa tahap kematangan pemikiran yang sesuai.

Proses mendidik membuat keputusan sendiri

  • Mendidik berfikir sebelum membuat sebarang tindakan.
  • Biasakan mereka bertanya pada diri sendiri dengan soalan seperti kenapa, sebab mereka perlu buat dan juga apakah pilihan yang mereka ada.
  • Menilai sendiri kesan daripada keputusan mereka.
  • Kesediaan untuk bertaggungjawab dengan keputusan yang mereka buat.

Kesan daripada hasil didikan mengambl keputusan yang baik akan menjadi seorang yang berdikari dan bertanggungjawan dengan keputusan yang diambil.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *