BAHASA INGGERIS TAHUN 2

Pelajar tahun 3 akan didedahkan dengan pelbagai tajuk yang berkaitan dengan diri dan persekitaran mereka.

Buku yang mereka gunakan dalah buku SUPER MIND.

Di bawah ini adalah senarai tajuk yang mereka pelajari sepanjang Tahun 2 untuk subjek Bahasa Inggeris. 

LESSON 1 -10

LESSON 1 1- 20

LESSON 21- 30

LESSON 31-40

LESSON 4 1- 50

LESSON 51- 60

LESSON 61-70

LESSON 7 1- 80

LESSON 81-90

LESSON 91-100

LESSON 101-120

LESSON 121-130

LESSON 131-140

LESSON 141-150

LESSON 151-160