Close

July 3, 2019

Malakar dan Melukis Paperless Dengan Digital Ink Untuk Psikomotor

Digital Ink merupakan kemahiran untuk menulis dan melakar seperti penggunaan pen atau pensil pada semua jenis fail. Ini menjadikan fail tersebut lebih interaktif dan lebih berfungsi semasa sessi pdp.

Digital Ink merupakan kemahiran paperless menulis dan melakar seperti penggunaan pen atau pensil pada semua jenis fail . Ini melatih psikomotor pelajar.

Kelebihan menggunakan Digital Ink adalah :

a) aplikasi konsep tanpa kertas ( paperless )

b) berinteraksi dengan lebih interaktif untuk semua jenis fail

c) memdedahkan pelajar dengan teknik interaksi digital yang terkini kepada pelajar

d) membantu guru dalam menyampaikan isi kandungan dengan lebih berkesan

Peralatan yang diperlukan hanyalah pen khas yang boleh digunakan untuk menulis dan melakar atas skrin iaitu pen stylus.

Terdapat beberapa jenis pen stylus.

https://cikgukamil.com/review-stylus-android-iphone-laptop/

Review Stylus Android Iphone Laptop Touch Screen

Pemilihan stylus adalah mengikut citarasa dan keselesaan semasa menulis dan melakar. Namun, kadar sensitivity dan kelancaran penulisan digital ink pada skrin akan mempengaruhi hasil kerja anda. Pilih sebaik mungkin.

Melakar dan Menulis Paperless Digital Ink ini boleh melatih  Psikomotor pelajar. Konsep pembelajaran Digital Classroom ini melibatkan pergerakan yang membantu psikomotor pelajar dan memberikan satu tanggapan baharu kepada mereka. Apabila melibatkan kemahiran papaerless dan psikomotor, latihan penting dalam membiasakan mereka dengan teknik Digital Ink paperless dan psikomotor pelajar.

Penulisan dan lakaran ini juga perlu menggunakan apps dan software yang menyokong teknologi Digital Ink.

Untuk Window 10, terdapat software yang tersedia untuk Digital Ink. Software tersebut ialah Window Ink Workspace.

https://www.howtogeek.com/265056/how-to-use-or-disable-the-windows-ink-workspace-on-windows-10/

Berikut adalah beberapa apps dan software yang sesuai digunakan untuk Digital Ink untuk pelbagai jenis fail secara paperless.

Fail pdf
Xodo, Acrobat Reader DC, Drawboard, Microsoft Edge, One Note

Laman Web
Microsoft Edge, One Note, Sketch Screen

Word
Microsoft Office 2016 ke atas, One Note

Excel
Microsoft Excel, One Note

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *