VIRTUAL REALITY DALAM KELAS

Buku ini membicarakan tentang penggunaan teknologi maya dalam kelas kini. Penggunaan teknologi maya sebagai salah satu daripada Alat Bantu Mengajar mampu untuk memberikan satu perspektif baharu bukan sahaja kepada pelajar dan guru, tetapi juga dalam membentuk generasi hadapan yang boleh menjadikan teknologi maya sebagai satu alat bantu dalam kehidupan mereka.

Buku ini akan menerangkan tentang apakah teknologi maya dan jenisnya. setiap jenis akan diterangkan tentang peralatan yang terlibat. Terdapat cadangan dan amalan yang sesuai untuk kelas yang berlandskapkan budaya pendidikan Malaysia. Perbicangan tentang, kelebihan, kelehamahan dan cara menyelesaikan setiap masalah bagi melaksanakan Virtual Reality dalam kelas turut dibuat dalam memberkan gambaran yang lebih jelas kepada pihak yang ingin melaksanakan kelas jenis ini. Pada bahagian akhir, panduan untuk mengabungjalin Virtual Reality dalam Rancangan Pengajaran Harian turut dibuat untuk membantu guru dalam mendokumentasikan usaha mereka.

Jika berminat, boleh membeli dengan klik butang di bawah